Zásady ochrany osobních údajů mobilní aplikace Zvednout to?

Informace o telefonních hovorech

Aplikace Zvednout to? nemá přístup k žádným údajům o vašich telefonních hovorech, ani v čase příchozího hovoru ani k historii vašich telefonních hovorů. Aplikace jen poskytuje seznam telefonních čísel z naší databáze systému iOS a ten zabezpečuje samotnou identifikace otravných a škodlivých čísel z tohoto seznamu.

Zacházení s vašimi údaji

Aplikace Zvednout to? nemá přístup k žádným osobním údajům, ani její používání nevyžaduje zadání žádných vašich osobních nebo jiných údajů.

Nahlašování telefonních čísel do veřejného seznamu (naší databáze telefonních čísel) je úplně anonymní a není možné zjistit, který uživatel nahlásil jaké telefonní číslo.

V aplikaci sbíráme standardní anonymizované statistiky její používání (aktivace aplikace, aplikační chyby, pády aplikace a pod.), které zasíme do služeb jako Google Analytics, Fabric a další.

V případě, že nám zašlete zpětnou vazbu a vyplníte svůj email, tento email nikde neukládáme, ani ho neposkytujeme žádné třetí straně. Použijeme ho jen na odpověď na vaši zpětnou vazbu.

V případě, že nám zašlete zpětnou vazbu a vyplníte svůj email, tento email nikde neukládáme, ani ho neposkytujeme žádné třetí straně. Použijeme ho jen na odpověď na vaši zpětnou vazbu. K údajům z formuláře aplikace automaticky připojí informace o vašem modelu telefonu, o verzi iOS, verzi aplikace a všechny informace o chybách, které se v aplikaci od instalace vyskytly (tzv. chybové logy).

Odeslání zpětné vazby i nahlášení chyby je realizováno ve formě odeslání emailu pomocí služby SendGrid.

Databáze telefonních čísel

Naše databáze je tvořena telefonními čísly našich partnerů (uvedených v aplikaci) a čísly, které nám nahlásí naši uživatelé. Tato čísla jsou před zveřejněním osobně ověřeny. Pokud je vaše číslo v naší databázi a vy s tím nesouhlasíte a přejete si ho odstranit, kontaktujte nás pomocí formuláře v aplikaci.